Piibli teejuht projekt

Sõna „Piibel” tuleneb kreekakeelsest sõnast biblion, mis tähendab „raamat”. Piibel on kristlastele mitte ainult püha raamat, vaid Jumala Sõna. See on tee, mis viib kohtumisele Jumalaga. See on teos, mille on kirja pannud Jumala poolt inspireeritud autorid selleks, et inimene võiks uskuda, aru saada, tunda, armastada ja järgida Jumalat ning õppida Jumala lapse ja tema kuningriigi kodaniku ja esindajana elama.

Alati pole aga Piiblist lihtne aru saada. See on ka päris loogiline, sest Piibel on kirja pandud inimeste poolt, kes elasid hoopis teistsuguses kultuuriruumis kui meie.
Piibli teejuht püüabki Piibli tausta ja uurimismaterjalide rägastikus veidi teed näidata.

Piibli teejuht voldik

Piibli vahele mahtuv kogumik aardeid: Vana Testamendi ülevaade, Psalmide temaatiline järjestus, “Mis juhtus ristil”, “Kes on Jeesus”, “Jumal on …”,  head kirjakohad pähe õppimiseks, soovitused Piibli uurimiseks, “Mida lugeda, kui …” “Kus Piiblis on …”, jne.

Voldik on prinditav A4 lehele ja parema tulemuse saab kui printida see kahepoolsena.

Materjalid sellel leheküljel

Piibli tausta tutvustavad videod, lugemisplaanid, jne.

Piibliõppe äpp

Piiblilugemiskavad, uurimismeetodid isiklikuks ja kodugrupis Piibli uurimiseks, Bible Project videod eestikeelsete tõlgetega, jpm.
VÄRSKET

Lugemisplaanid

Piibli lugemisplaanid Oled Sa kunagi Piibli päris otsast lõpuni läbi lugenud? See on päris suur töö - lugedes 30 min päevas, saab Piibli läbi umbes 160 päevaga. Miks mitte võtta vastu uus väljakutse ja lugeda läbi kogu Piibel või pool Piiblit aastaga. Avatud Piibli...

read more

Kaeva sügavamale

1. Vali kirjakoht või lugu Piiblist. 2. Milline sõna või lühike fraas mind kõige enam kõnetab? - miks? Mõtle selle peale ... 3. Loe kirjakoht uuesti läbi. 4. Millistele teemadele tänapäeval see kirjakoht viitab? (see aitab sul näha asju kogukonna kontekstis; näiteks...

read more

Piibli isiklikustamine

1. Palveta 2. Loe mõttes 3. Loe häälega 4. Jooni alla sõnad ja/või fraasid, mis äratavad su tähelepanu 5. Loe erinevaid tõlkeid (või näiteks erinevaid inglise keelseid versioone - www.biblegateway.com) 6. Kirjuta sõna-sõnalt ümber 7. Kirjuta mina-vormis 8. LAIENDA *...

read more

Piibli teejuht voldik

Piibli vahele mahtuv kogumik aardeid: Vana Testamendi ülevaade, Psalmide temaatiline järjestus, “Mis juhtus ristil”, “Kes on Jeesus”, “Jumal on …”, head kirjakohad pähe õppimiseks, soovitused Piibli uurimiseks, “Mida lugeda, kui …” “Kus Piiblis on …”, jne.Voldik on...

read more

Projekti veab

Kõrgem Usuteaduslik Seminar

Annemõisa 2, Tartu

Koostööpartnerid

Avatud Piibli Ühing

Logosmeedia

Võta ühendust

info@piibliteejuht.ee

tel: 582 85 426