Kes ma olen Kristuses

Loe rahulikult alljärgnevaid kirjakohti. Mida kõnelevad need sinu identiteedist ja positsioonist tänu Kristusele? Kirjuta see paari märksõnaga iga kirjakoha järele üles. Kui midagi jääb segaseks, loe ka eelnevaid ja järgnevaid salme. Võib olla mõni asi puudutab sind eriliselt. Mõtle „miks?“ ja küsi Jumalalt, mida ta sulle just nüüd sellega öelda tahab.

Ps 139:13 – 17
Ef 2:18 – 19
Fl 4:13
Rm 8:15-16, 26-28, 31, 34-35, 37, 39
1Kr 12:27
Ps 17:8
Ps 32:8
Ps 27:1
Fl 1:6
Sf 3:17
Ef 1:3 -10
Rm 8:1 – 2
Jh 8:30-32
Ef 2:4 – 6
Jh 1:12 – 13
Ps 3:4
Jh 15:15 – 16
Kl 3:3
Kl 2:13 – 14
Ef 2:10
Ps 29:11
1Pt 1:23
Jr 29:11 – 13
1Pt 2:3 – 5
1Ms 1:26-28, 31
Js 49:15 – 16a
2Kr 5:17, 20 – 21
Mt 5:13 – 14
Ap 1:8
Rm 6:6-7, 14, 18, 22
Gl 2:20
Hb 4:16
1Kr 6:17 – 20