Erinevate meetodite vajalikkusest

1) KUULAMINE

Pastorite ja õpetajate kuulamine aitab meil Piiblist paremini aru saada. Väike sõrm on meil kõige nõrgem ja seetõttu esindabki see kuulamist, sest me mäletame ainult 5% sellest, mida kuuleme.

Rm 10:17

2) LUGEMINE

Lugemine on igapäevase vaikse aja aluseks ja annab meile ülevaate Piiblist. Samuti kõneleb Jumal meiega läbi loetu. Lugemisel võivad olla abiks erinevad lugemisplaanid. Meile tavaliselt jääb meelde 15% sellest, mis me loeme.

Ilm 1:3

3) UURIMINE

Piibli uurimine aitab meil oma usust paremini aru saada ja õppida tundma Jumalat. See vajab rohkem aega aga annab meile ka palju juurde. Sihikindel Piibli uurimine lubab Jumalal kõneleda otse meie südamesse, et meid korrigeerida, julgustada ja harida. Enamus inimesi mäletab 35% sellest, mida nad on süvenenult uurinud.

Ap 17:11

4) PÄHE ÕPPIMINE

Piiblisalmide pähe õppimine võimaldab meil kasutada Vaimu Mõõka, mis aitab üle saada kiusatustest ja rasketest hetkedest. Samuti saame kasutada Piiblisalme teiste julgustamiseks. Nimetissõrm on meie kõige tugevam sõrm. Me mäletame 100% sellest, mis me pähe õpime (kui me õpitut pidevalt üle kordame).

Ps 119:9-11

5) MÕTISKLEMINE

Mõtisklemine on sisemine protsess, mis käib kaasas kõigi eelneva nelja meetodiga. Sellepärast esinab seda pöial, mis puutub kokku kõikide sõrmedega. Mõtiskledes, et mida see Piilblisalm/lõik tähendab ja kuidas see meie ellu rakenduma peaks ning seda rakendades, märkame, et meie elu muutub.

Ps 1:1-3

Originaalmaterjal: THE WORD HAND © 1964 (2016) BY THE NAVIGATORS. ALL RIGHTS RESERVED. Kasutatud Navigators’i loal.