Piibliloo uurimine

Adapteeritud Simply the Story materjalidest 1. Mis on loo TAUST/RAAMISTIK? Kus tegevus aset leiab? 2. TEGELASKUJUD Kes nad olid? Kas loost ilmneb selgelt, kuidas nad endid tundsid? Kas nende tunded räägivad meile midagi nende võimalikust vaimulikust seisundist Mis on...

Kuulamiseks

Tutvustame teile üht põnevat ressurssi – Sõna CD’d. Tegu on temaatilise kirjakohtade loeteluga, millel mängib taustaks instrumentaalne muusika. Iga salmi vahel on veidi aega mõtisklemiseks või palveks. Eesti keeles on teemad Jumala Sõna, alandlikkus,...

Kaeva sügavamale

1. Vali kirjakoht või lugu Piiblist. 2. Milline sõna või lühike fraas mind kõige enam kõnetab? – miks? Mõtle selle peale … 3. Loe kirjakoht uuesti läbi. 4. Millistele teemadele tänapäeval see kirjakoht viitab? (see aitab sul näha asju kogukonna kontekstis;...

Piibli isiklikustamine

1. Palveta 2. Loe mõttes 3. Loe häälega 4. Jooni alla sõnad ja/või fraasid, mis äratavad su tähelepanu 5. Loe erinevaid tõlkeid (või näiteks erinevaid inglise keelseid versioone – www.biblegateway.com) 6. Kirjuta sõna-sõnalt ümber 7. Kirjuta mina-vormis 8....

Piibli teejuht voldik

Piibli vahele mahtuv kogumik aardeid: Vana Testamendi ülevaade, Psalmide temaatiline järjestus, “Mis juhtus ristil”, “Kes on Jeesus”, “Jumal on …”, head kirjakohad pähe õppimiseks, soovitused Piibli uurimiseks, “Mida lugeda, kui …” “Kus Piiblis on …”, jne.Voldik on...